Zajišťuje:
KJV OFFICE SERVICE s. r. o.
Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1
 

HOTEL PRO FIRMY PETRSKÁ

 
je velmi vítanou administrativní a nákladovou úlevou pro zaneprázdněné obchodníky bez větší potřeby trvalé kanceláře. Kancelář za účelem sídla společnosti, přebírání a dosílání pošty, telefon, u kterého nemusíte sedět, zasedací místnost i s asistentkou podle Vaší potřeby – to vše skýtá Hotel pro firmy Petrská.

ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA SÍDLA SPOLEČNOSTI
1. označení sídla společnosti obchodní firmou a identifikačním číslem
2. přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti
3. zajištění kontaktu společnosti s veřejností a státními orgány
4. umožnění schůzek v sídle společnosti za účelem jejího obchodního vedení

V naší kanceláři máte jistotu, že nejde o pouhou virtuální kancelář bez administrativní podpory. Náš sekretariát zabezpečuje správu a evidenci příchozí a odchozí pošty pro klientské společnosti. Vše je řádně a trvale zaevidováno.

HOTEL PRO FIRMY NABÍZÍ VAŠÍ FIRMĚ TYTO POKOJE:
1. President´s Apartment
2. Apartment
3. Double Room
4. Single Room

© 2010 KJV   |   webdesig a grafická úprava Minaty, s.r.o.